Issue 2: Disaster and Rehabilitation

Community Forest at ang Rural na Lipunang Thai

         Anan GanjanapanLocal Control of Land and Forest: Cultural Dimensions of Resource Management in Northern Thailand(Lokal na kontrol sa lupa at kagubatan: Mga dimensyong kultural ng pangangasiwa sa likas na kayamanan sa Hilagang Thailand)Chiang Mai […]

Issue 2: Disaster and Rehabilitation

Mga Bagong Direksyon sa Pag-aaral sa mga Rainforest ng Kanlurang Malesia

        Ang mga tropical rainforest sa Kanlurang Malesia (sa kanlurang bahagi ng Arkipelagong Malay) ay nasa sentro ng biodiversity sa mga ekosistemang terestyal ng Timog-silangang Asya. Ang mga mananaliksik na nagbibigay-pansin sa mga usapin ng yaman ng species—pinagmulan, mekanismo ng […]

Issue 2: Disaster and Rehabilitation

Iligal na Pagtotroso—Kasaysayan at Turo mula sa Indonesia

          Binabalikan sa papel na ito ang kasaysayan ng iligal na pagtotroso sa Indonesia at ang mga turo na maaaring mahalaw mula sa karanasang ito.  Mula 1999-2000, inilinaw ng ilang mahahalagang ulat ang kahulugan ng iligal […]

Issue 2: Disaster and Rehabilitation

Kasarian at ang Pangangasiwa sa mga Nature Reserve ng Biyetnam

         Tinangkang lutasin ng pamahalaang Biyetnames ang mga suliranin ng pagkasira ng kalikasan at paghihirap sa lalawigan sa pamamagitan ng paglikha ng mga nature reserve at pagpapatupad ng mga patakarang makatutulong sa mga pamayanan sa loob at […]

Issue 2: Disaster and Rehabilitation

Posible ba ang Pangmatagalang Pangangalaga sa Bakawan?

         Inilalahad sa papel na ito ang isang pag-aaral hinggil sa kakayahang institusyonal para sa pagpapatupad sa mga bakawan ng Biyetnam ng community-based natural resource management (CBNRM) o pangangalaga sa likas na kayamanan na nakabase sa pamayanan.  Ang […]

Issue 2: Disaster and Rehabilitation

Ekoturismo sa Biyetnam: Potensyal at Katotohanan

         Sa pagkakaroon nito ng 13,000 species ng flora at mahigit 15,000 species ng fauna, tatlong bagong-tuklas na malalaking species ng hayop, at country/world species ratio na 6.3%, ang Biyetnam ay isa sa labing-anim na bansa na mayroong pinakamataas […]

Issue 1

Ang Pagsasalokal ng Pulitika sa Thailand

         Pasuk Pongpaichi and Sungsidh PiriyarangsanCorruption and Democracy in Thailand(Katiwalian at demokrasya sa Thailand)Chiang Mai / Silkworm Books / 1994 Ruth McVey, patnugotMoney and Power in Provincial Thailand(Ang salapi at kapangyarihan sa mga probinsya ng […]

Issue 1

Ang Pagsusulat sa Reformasi

Amir Muhammad “Perforated Sheets,” isang kolum sa pahayagan (Butas-butas na papel) Kuala Lumpur / New Straits Times / 2 September 1998 – 3 February 1999 Sabri Zain Face Off: A Malaysian Reformasi Diary (1998–99) (Harapan: Isang talaarawang […]

Issue 1

Ang mga Maykapangyarihan at ang Estado

John T. Sidel Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines (Ang kapital, pamumuwersa, at krimen: Ang bosismo sa Pilipinas) Stanford, U.S.A. / Stanford University Press / 1999 Patricio N. Abinales Making Mindanao: Cotabato and […]