Issue 1 Mar. 2002

Ang Pagsasalokal ng Pulitika sa Thailand

         Pasuk Pongpaichi and Sungsidh PiriyarangsanCorruption and Democracy in Thailand(Katiwalian at demokrasya sa Thailand)Chiang Mai / Silkworm Books / 1994 Ruth McVey, patnugotMoney and Power in Provincial Thailand(Ang salapi at kapangyarihan sa mga probinsya ng […]

Issue 1 Mar. 2002

Ang Pagsusulat sa Reformasi

Amir Muhammad “Perforated Sheets,” isang kolum sa pahayagan (Butas-butas na papel) Kuala Lumpur / New Straits Times / 2 September 1998 – 3 February 1999 Sabri Zain Face Off: A Malaysian Reformasi Diary (1998–99) (Harapan: Isang talaarawang […]

Issue 1 Mar. 2002

Ang mga Maykapangyarihan at ang Estado

John T. Sidel Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines (Ang kapital, pamumuwersa, at krimen: Ang bosismo sa Pilipinas) Stanford, U.S.A. / Stanford University Press / 1999 Patricio N. Abinales Making Mindanao: Cotabato and […]