“ความแตกสลายของอดุ มการณเดือนตุลาฯ”

Kasian Tejapira

Download (PDF, 108KB)

Kasian Tejapira

Kyoto Review of Southeast Asia Issue 8 (March 2007)
Originally published in Matichon Daily, 20 October 2006, p. 6.